REGIONALNA AKADEMIJA ODRŽIVOSTI
- EKOLOŠKI DANI BORA -

Objavljeno: 07.10.2015 11:30

REGIONALNA AKADEMIJA ODRŽIVOSTI Plan prikupljanja sredstava


P R O J E K A T

Ekološki dani Bora 2016 - Ključne ekološke teme i odabrani ekološki datumi

Akademija održivosti je deo projekta „SIGN za održivost“ koji realizuje SIGN, mreža lokalnih fondacija sa Zapadnog Balkana, a koji finansira Evropska Unija kroz Program podrške civilnom društvu, i sufinansira Balkanski fond za demokratiju.


Partneri na projektu “SIGN za održivost”, koji su ujedno i članovi mreže SIGN, su Trag Fondacija (Srbija), Fondacija za razvoj zajednice “MOZAIK” (BiH), Fond za aktivno građanstvo – fAKT (Crna Gora), Centar za institucionalni razvoj – CIRa (Makedonija) i Forum za građanske inicijative - FIQ (Kosovo),. Partneri na ovom projektu su takođe i VIA Fondacija (Republika Češka), Institut za savremene studije (Albanija), a saradnik Balkanski Fond za Demokratiju.

Akademija održivosti je program edukacije sa donacijama koji se sprovodi u saradnji partnerskih organizacija iz regiona, koji organizacijama civilnog društva pruža veštine i znanja od ključnog značaja za njihovu održivost. Akademija će organizacijama pružiti znanja neophodna da nastave proces prikupljanja sredstava u svojim zajednicama, sa jasnim fokusom na prikupljanje sredstava kao dela strateškog opredeljenja jedne organizacije. Ovaj program je važan jer će organizacije koje imaju raznovrsne izvore sredstava i koje će uključivati veći broj građana u svoj rad biti one koje će u budućnosti obezbediti više podrške na lokalnom i nacionalnom nivou, a samim tim i veću održivost za dugoročno delovanje.


Projektna ideja za koju se prikupljaju sredstva treba da bude centralna aktivnost koju organizacija dugoročno sprovodi ili pokretanje nove aktivnosti koja će unaprediti strategiju organizacije. Projekat za koji organizacija opredeli mora odgovarati na misiju i viziju i biti u skladu sa strateškim ciljevima. Sam plan prikupljanja sredstava treba da se orijentiše na inovativne dugoročne metode prikupljanja poput krugova davanja, izgradnju dugoročnih odnosa sa donatorima, negovanje odnosa sa redovnim donatorima ili pokretanje ekonomske aktivnosti. Prikupljanje sredstava ne može biti fokusirano na kratkotrajne aktivnosti i događaje, kao ni na jednokratne donacije.


U Srbiji ovoaj program koordinira TRAG FONDACIJA iz Beograda. Društvo mladih istraživača Bor je jedna od 5 organizacija iz Srbije (ukupno iz regiona učestvuje 25 organizacija) koje učestvuju u Regionalnoj akademiji održivosti. DMI Bor prikuplja sredstva za svoj tradicionalni celogodišnji program "EKOLOŠKI DANI BORA"Pročitaj |

O nama

"Društvo mladih istraživača Bor formirano je 1976 godine, kao organizacija mladih, da bi postepeno preraslo u organizaciju koja je okrenuta svim građanima i koja pretežno deluje na području zaštite životne sredine i održivog razvoja na lokalnom nivou ali i na širem planu. Danas je osnovni strateški pravac delovanja Društva mladih istraživača Bor kontinuirana aktivnost usmerena na podizanje svesti i znanja mladih i svih ostalih građana o potrebi i mogućnostima zaštite životne sredine i održivog korišćenja svih prirodnih resursa...


Pročitaj |

Pratite nas

Facebook
Twitter
mibor.bor
mibor@ptt.rs

Kontakt

Adresa: 3.Oktobar 71
19210
Bor Telefon: +381(30)444-241
e-mail: mibor@ptt.rs