REGIONALNA AKADEMIJA ODRŽIVOSTI
- EKOLOŠKI DANI BORA -

POZIV PRIJATELJIMA I DONATORIMAPrimer popunjene uplatnice


Društvo mladi istraživača Bor realizuje program prikupljanja donatorskih sredstava REGIONALNE AKADEMIJE ODRŽIVOSTI koja će biti upotrebljena u zavisnosti od prikupljenih sredstava za realizaciju projekta „EKOLOŠKI DANI BORA 2016. - KLUČNE EKOLOŠKE TEME I ODABRANI EKOLOŠKI DATUMI“ odnosno za različite aktivnosti podizanja ekološke svesti, sticanje ekoloških znanja, akcija uređenja i čišćenja, organizovanja volonterskog kampa i dr.
Donatori mogu biti pojedinci i privatni preduzetnici i preduzeća, a cilj programa je do 31. januara 2016. prikupiti 400.000 din a sva prikupljena sredstva dupliraće TRAG fondacija iz Beograda.

Prema planu prikupljanja sredstava očekuje se da 50 pojedinaca uplati u proseku 1.000 din, 15 manjih preduzetnika u proseku po 15.000 din i 10 preduzeća u proseku po 20.000 din

Pozivaju se prijatelji i donatori da uplate onaj iznos sredstava koja žele da doniraju na poseban namenski tekući račun 160-355773-48 Banca Intesa sa sa naznakom „Za Eko dane“.

Društvo mladih istraživača Bor

O nama

"Društvo mladih istraživača Bor formirano je 1976 godine, kao organizacija mladih, da bi postepeno preraslo u organizaciju koja je okrenuta svim građanima i koja pretežno deluje na području zaštite životne sredine i održivog razvoja na lokalnom nivou ali i na širem planu. Danas je osnovni strateški pravac delovanja Društva mladih istraživača Bor kontinuirana aktivnost usmerena na podizanje svesti i znanja mladih i svih ostalih građana o potrebi i mogućnostima zaštite životne sredine i održivog korišćenja svih prirodnih resursa...


Pročitaj |

Pratite nas

Facebook
Twitter
mibor.bor
mibor@ptt.rs

Kontakt

Adresa: 3.Oktobar 71
19210
Bor Telefon: +381(30)444-241
e-mail: mibor@ptt.rs